Inschrijven?

 

Je bent overtuigd en wil dansles volgen? Hoe inschrijven voor een cursus? Wat zijn de voorwaarden? Hoe ga je te werk?

Wanneer ben je zeker dat je inschrijving geregistreerd staat? Lees dan hier verder.

 

Vul het onderstaande formulier in. Gelieve alle velden in te vullen aub, en voor elke persoon een apart formulier aan te maken.

Je gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden.

 

Opgelet:

- je inschrijving is pas definitief als de betaling volledig voldaan is.

- indien je reeds lid bent, hoef je dit formulier niet meer in te vullen.

 

Inschrijvingsformulier (alleen invullen als je via de bank betaalt, dus niet als 'reservering')

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Dank voor je inschrijving. Op het moment de betaling is uitgevoerd, is je inschrijving in orde. Alvast veel dansplezier.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Betalingen

 

Opgelet: je inschrijving is pas definitief als de betaling gebeurd is.

Er geldt een korting van € 5 per persoon op de cursus Latin & Ballroom beginners (Jeugd, Singles & paren) als je inschrijft voor of tijdens de open deur dagen.

 

Je kan op verschillende manieren betalen:

 

Betaling via bank:

Je schrijft het bedrag over op rekening nummer BE16 4143-3512-9174 (op onze bedrijfsnaam dansschool Ekkart), en je vermeldt bij de rubriek mededelingen de naam van de persoon (personen) die les volgt, de cursus, en de dag van de cursus.

Bijvoorbeeld: Jan & Freja De Wilde-Verdonck, paren 1, woensdag.

 

Betaling ter plaatse in de school:

Van maandag tot en met donderdag, telkens vanaf 19:30u, zondag vanaf 20:00u.

Tijdens de zomermaanden elke zondag vanaf 20:00u.

Betaling via Bancontact is mogelijk.

 

Betaling tijdens de open deur dagen:

Hier hebben de meeste inschrijvingen plaats. Je komt kijken naar de proeflessen, en je kan onmiddellijk daarna beslissen of je inschrijft.

 

Betaling net voor de eerste les:

Dit is ook mogelijk. De kans bestaat echter dat je cursusdag volgeboekt is.

Inschrijvingsvoorwaarden

 

 

 1. Al onze lessen worden gegeven te Lint, Lerenveld 35C

 2. Je betaalt steeds voor een totaalpakket. Gemiste lessen worden niet terugbetaald. Ze kunnen echter wel zonder meerprijs ingehaald worden indien er voor deze cursussen meerdere dagen zijn.

 3. Indien je voor welke reden ook een cursus vroegtijdig beëindigt, is er geen financiële vergoeding of terugbetaling.
  Wel kan je in het geval van medische redenen 50% van het resterende cursusgeld overplaatsen naar een latere cursus.

 4. Bij inschrijving scannen we je identiteitskaart in. Persoonlijke gegevens worden door ons nooit vrijgegeven aan derden. Zie hiervoor onze privacy statement onderaan.

 5. Vele aangeleerde passen en choreografieën zijn een resultaat van onze know how en creatieve inbreng. Daarom zijn geluid of beeldopnames in het gebouw niet toegelaten, zonder onze schriftelijke toestemming.

 6. Het cursusgeld bevat het lidgeld, de lessen, btw. Er is geen extra verzekering afgesloten tegen ongevallen.

 7. De eerste les geldt als proefles, en kan dus zonder betaling gevolgd worden. Uitgezonderd zijn de korte cursussen van minder dan 10 lessen.

 8. Je lidkaart is je bewijs van betaling. Je moet ze steeds inscannen bij elk bezoek aan de dansschool. Zo niet wordt de toegang geweigerd. Bij verlies van je lidkaart worden € 5 kosten aangerekend voor het maken van een nieuwe.

 9. Het is niet toegelaten eigen dranken of eetwaren in het gebouw te brengen. Verder geldt er een volledig rookverbod.

 10. Cursussen hebben een beperkt aantal leden. De voorrang wordt verleend volgens datum van betaling.

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om persoonsgegevens beter te beschermen.

Vanaf die datum is ook ons privacybeleid helemaal in lijn met GDPR. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoongegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.

 

Wilt u weten hoe wij uw gegevens bewaren, welke van uw gegevens in onze database opgeslagen zijn en hoe u uw gegevens kan laten aanpassen?

Alle details hierover vindt u hier onder terug in ons privacy statement.

 

Uiteraard kan u op ieder moment via iedere communicatie uzelf uitschrijven of uw voorkeuren aanpassen.

 

Privacy Statement

EKKART bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Peter Ekkart  via ons contactformulier.

Verwerkingsdoeleinden

EKKART bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor ledenbeheer o.a. klantenadministratie, opvolgen van betalingen, gevolgde cursussen en het verzenden van informatiebrieven onder de vorm van een nieuwsbrief.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden

Wij zullen deze gegevens nooit overmaken aan derden.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden via ons contactformulier op onze site.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).